Music 9: Dalangpanan

Dalangpanan (Ambassadors Worship Team) – Bisaya Christian Song With Lyrics

Album: Awit Sa Pagdayeg by Ambassadors Worship Team

Tanan ko nga problema
Tanan ko nga kabalaka
Isalig ko Kanimo akong Ginoo
Tanang kabug-aton diha Kanimo

Ikaw lamang ang gustong makauban
Ikaw lamang ang gitinguha ning dughan
Magadayeg ako Kanimo Ginoo
Ikalipay ang tanan diha Kanimo

Kay Ikaw Ginoo ang dalangpanan ko
Kay Ikaw Ginoo ang kusog ning kinabuhi ko
Kay Ikaw Ginoo ang katagbawan ko
Sa presensya Mo Ginoo may kalipay ug kalinaw ako

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: