Music 6: Daygon Ko Ikaw

Album: Awit Sa Pagdayeg

Susiha ako oh Ginoo
Ania na usab sa pagdayeg Kanimo
Hinlo-i kining kasingkasing ko
Himo-a nga maputli sa atubangan Mo

Pun-a ako sa gugma Mo
Tagbawa ako sa presensya Mo

Dagyon ko Ikaw Oh Ginoo
Dagyon ko Ikaw Oh Ginoo
Daygon Ko Ikaw daygon Ko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: