Music 7: Gikinahanglan Ka

Album: Awit Sa Pagdayeg

Unsay bili niining tanan
Kung ako wala sa Imong kiliran
Mga butang ning kalibutan
Lumalabay lang

Walay ma-ikatandi
Sa gugma Mong akong nasinati
Ang kasingkasing ko nakita mo Hesukristo

Oh Dios gikinahanglan ko Ikaw
Kay Ikaw lamang ang nasayod sa tanan
Sa kalipay ug kasakit, kaluya ug kadasig
Oh Dios gikinahanglan ko Ikaw

Gikinahanglan ko Ikaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: