Music 5: Himayaon Ka

Album: Awit Sa Pagdayeg

Pagkamaayo Mo Ginoong Dios
Gisimba ka ug gihalaran
Matinud-anon Ka luyo
Luyo sa among kalapasan

Angayan Kang pasalamatan
Ug pasidunggan sa tanang binuhat mo
Mahigugma-on Ka nga Dios
Ug wa’y maka sukod

Bala-an ka oh Dios, Dalaygon Ka
Oh Dios mkagagahum

Ginadayeg ko Ikaw, Ug gihigugma ko Ikaw
Labaw sa tanan, himayaon Imong ngalan
Sa tibuok kalibutan ug sa kalangitan
Ngalan Mo daygon ko hangtud sa kahangturan

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: