Music 4: Ang Gugma Mo

Album: Awit Sa Pagdayeg by Ambassadors

Pagkamaayo Mo
Walay makatupong sa grasya Mo
Pagkamahigugmaon Mo
Walay maikakumpara Kanimo

Dili ko kalimtan ang gibuhat Mo
Giluwas Mo ako

Ang gugma Mo, Hesu Kristo
Walay paglubad dili matugkad
Tungod sa gugma Mo, Hesu Kristo
Nahimong gawasnon ug nagmadaugon ako
Walay sama sa Imoha nga kanako nagpangga

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: